Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάρια Pestalozzi 2012, για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών

Σεμινάριο Pestalozzi 2012 προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο είναι η «Πολυγλωσσία και κοινωνική συνοχή - Πώς η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να προετοιμάσει τα παιδιά ως πολίτες του 21ου αιώνα».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα εξετάσει ιδιαίτερα τους τρόπους με τους οποίους η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να ενισχύσει τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και να ενδυναμώσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανεκτικότητα. Επίσης θα εξεταστεί πώς τα διαπολιτισμικά στοιχεία στην εκμάθηση της γλώσσας μπορούν να  διδαχτούν σε διαφορετικά πλαίσια και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν πιθανόν να αξιολογηθούν.

Το σεμινάρο απευθύνεται στους κλάδους ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ 34 Ιταλικής γλώσσας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2011.

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε 15 ενώ η Ελληνική υπηρεσία θα προτείνει 3 υποψήφιους
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (που περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου), με την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους εάν υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση, ή δύο χρόνια από την ημερομηνία μόνιμου διορισμού τους, εάν υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία.

Για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν από την υπηρεσία για το σεμινάριο, θα γίνει κλήρωση μεταξύ όσων διαθέτουν το ελάχιστο των απαιτούμενων προδιαγραφών. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του ΣτΕ, δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με την απόφαση των National Liaison Officers του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση:  Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, 2ος όροφος, Γρ.2159.

πηγή: diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου